Tingbjerg-Almen Modstand


Hvad er parallelsamfundspakken?

Parallelsamfundspakken er en politisk betegnelse for en række initiativer og foranstaltninger, der blev vedtaget af partierne SF, Socialdemokratiet, Venstre, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti i 2018 med det formål at bekæmpe udviklingen af parallelsamfund i Danmark. Parallelsamfundspakken består af en række love og tiltag, der sigter mod at fremme integration, forebygge opdeling af samfundet og øge beskæftigelsen blandt beboerne i udsatte boligområder. Nogle af de centrale elementer i parallelsamfundspakken inkluderer:

  1. Lov om håndhævelse af regler om godkendelse af almene boligorganisationer: Denne lov har til formål at styrke den kommunale kontrol med almene boligorganisationer og deres forvaltning af boligområder. Det indebærer blandt andet, at kommunerne kan stille krav til beboersammensætning og beskæftigelsesindsats i de almene boligområder.

  2. Lov om opholdsforbud i visse boligområder: Denne lov giver politiet mulighed for at udstede midlertidige opholdsforbud for personer, der begår kriminalitet i visse boligområder, med det formål at bekæmpe kriminalitet og øge trygheden for beboerne i disse områder.

  3. Lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven i relation til parallelsamfund: Denne lov indfører skærpede straffe for kriminalitet begået i forbindelse med parallelsamfund, såsom brug af trusler, vold eller chikane mod personer, der arbejder for myndighederne i disse områder.

  4. Tiltag indenfor beskæftigelsesområdet: Parallelsamfundspakken indeholder også forskellige tiltag med fokus på beskæftigelse, herunder øget indsats for at få flere beboere i udsatte boligområder i arbejde, herunder krav om beskæftigelsesplaner for almene boligorganisationer og øget brug af løntilskud.

  5. Indsats mod social kontrol: Parallelsamfundspakken omfatter også initiativer til at bekæmpe social kontrol og fremme ligestilling, herunder tiltag som beskyttelse af piger og kvinder mod tvangsægteskaber og omskæring samt styrket indsats mod negativ social kontrol i udsatte boligområder